Valuation services.

About valuation in general

About valuation in general

Through our valuation services, we not only estimate the value of our clients' companies, but also create a comprehensive picture of the financial status and health of their businesses.

Well-run businesses represent significant value for their owners. In case business leaders make the right decisions regarding their business operation, the value of a company can be significantly increased. For owners who want to increase the value of their company, it is absolutely necessary to first understand the value structure and then to be able to manage the parameters that influence value. With our valuation service, we help our clients make well-informed financial decisions so they can increase the value of their businesses.

In what cases and why is it important to valuate a business?

"A company valuation can be done for many reasons. Although it most often occurs during the sale and purchase of companies, it is also very common for annual evaluations prepared for business owners, valuations for capital investment purposes, legal disputes, for management compensation, as well as for special financial, accounting and tax reasons.

Sale and purchase of businesses

Valuation for owners

Capital investment

Management compensation

Legal disputes

Financial and accounting matters

 • Sale and purchase of businesses: Either side of the transaction we are on, the buy or the sell side alike, the key question is what price to ask or offer for the business.

 • Valuation for owners: It is common to valuate a company for supporting business decisions, for example to make informed decisions about capital investments and capital allocation. Most ofthen a business owner wants to see a clear image about the value of the business he has built. Another common case is annual evaluations, when we evaluate if the management created or destroyed value. Annual assessment helps you monitor the development of the business and get a clear picture of its financial health.

 • Capital investmen: In case a business owner involves other investors in the business, it is very important to valuate the company so that the ownership structure is established in the right proportion.

 • Management compensation: Performance-based compensation is a frequently used method to motivate the management. In such a case, members of the management will receive their annual bonus linked to various financial parameters, and in accordance with changes in the company's value. It may happen that they receive benefits in the form of a share of the business, in such cases it is also essential to carry out proper business valuation.

 • Financial, accounting reasons: Valuations are often done for administrative purposes as well. This can be related to loan applications, audit, purchase price allocation, asset valuation, but we have also encountered brand name and intellectual property valuation.

How to determine what a business is worth?

Just like business owners, economists are particularly concerned with this question. For this reason a wide range of financial literature is available on financial valuation, valuation approaches, methodological proposals. In our opinion the appropriate method should always be selected depending on the purpose of the valuation. This way, we have the opportunity to not just see a number as the result but also to understand the components of the value, as well as how it can be positively managed.

01

Income based method

Income valuation approaches value from the side of cash flow production ability

02

Market based method

The market based valuation determines the company's value by comparing it with the pricing and profitability of similar companies traded on stock exchanges.

03

Asset based method

The asset based valuation approximates the value of the company from its asset portfolio through different adjustments.

01

Income based method

Income valuation approaches value from the side of cash flow production ability

02

Market based method

The market based valuation determines the company's value by comparing it with the pricing and profitability of similar companies traded on stock exchanges.

03

Asset based method

Az eszközalapú értékelés a vállalat értékét különböző elbírálások szerint annak eszközállományából közelíti meg.

 • Income based method: A vállalatértékelések közül talán a leggyakrabban alkamazott módszer a diszkontált cash flow (DCF) értékelés. Ezen megközelítés szerint egy vállalkozás értéke egyenlő az általa jövőben megtermelt szabad pénzáramok diszkontált jelenértékével. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a cég értéke az a jelenértéken számított összeg, amit a cég a tulajdonosok számára termelne a jövőben. A DCF értékelést általánosságban véve jövedelmező, nyereséges, növekvő vállalkozások esetében használjuk. Az értékeléshez a vállalkozás jövőbeli (5-10-15) éves üzleti tervét vesszük alapul, amelyből megállapíthatóak a szabad pénzáramok, ezen összegek jelenértékét pedig diszkontálással számíthatjuk ki, amelyhez leggyakrabban a súlyozott átlagos tőkeköltség modelljét használjuk. A jövedelem alapú értékelés megbízható képet ad arról, hogy egy vállalkozás milyen értéket képvisel a tulajdonosai számára.
  A jövedelem alapú értékelési megközelítés egyik speciális felhasználási területe a márkaértékelés. Bár a pénzügyi szakirodalom többféleképpen közelíti meg a márkaértékelést, általános esetet véve a márkanévnek tulajdonítható többlethozam diszkontált jelenértékét szokás a márka értékének azonosítani. Amennyiben megfelelő mennyiségű adatunk áll rendelkezésre, hogy ezt körülhatároljuk, úgy a jövedelem alapú értékelési módszert applikálva lehetőségünk nyílik márkák értékelésére.

 • Piaci alapú értékelés: A piaci alapú értékelések során egy vállalkozás adott eredménykategóriáját (általában Üzemi eredményt, vagy EBITDA-t) szorozzuk meg más piaci (tőzsdén lévő) vállalatok esetében számított szorzószámmal, így megkapva a vállalkozás értékét. A módszer kiindulópontja az, hogy különböző eszközöket, vállalkozásokat a piac árazza legjobban, így ha egy vállalat értékét szeretnénk kiszámítani, akkor annak eredményességét érdemes összehasonlítani piacon kereskedett vállalkozások eredményével és árazásával. A módszertan előnye, hogy általában gyorsan elvégezhető, továbbá relatív képet ad az értékről.
  A piaci szorzószámos értékelések egy gyakran alkalmazott változata a tranzakciós értékelés. Az értékelési módszertan azonos, a különbség annyi, hogy ezen esetekben a szorzószámok kiszámításához nem tőzsdei vállalkozásokat veszünk alapul, hanem nem nyilvános vállalkozások adás-vételekor fizetett vételárakat. Ezt a vételárat vetítjük a gazdát cserélt vállalkozás eredményességéhez, majd az eredményül kapott szorzószámmal megszorozzuk az értékelendő vállalkozás eredményezőségi mutatóját, megkapva a vállalat értékét.

 • Eszközérték alapú értékelés: Az eszközalapú értékelés szerint egy vállalkozás értéke az általa birtokolt eszközökön keresztül állapítható meg. A kategórián belül többféle megközelítés létezik, pédául nettó eszközérték (net asset value), pótlási érték (replacement cost), piaci alapú árazás (stb..). Ezt az értékelést jellemzően akkor használjuk, ha a vállalkozás veszteséges, működését befejezi, eszközeit likvidálja, azonban olyan vállalkozások esetében amikor a működés nagy mértékben az eszközökhöz kötött is ennek a módszernek a használata javasolt.

Among valuation methods, perhaps the most frequently used one is the discounted cash flow (DCF) valuation. According to this approach, the value of a business is equal to the discounted present value of the free cash flows it will generate in the future. In a very simplified way, we could say that the value of the company is the present value of the amount it would generate for the owners in the future. DCF valuation is generally used in the case of profitable, growing, larger enterprises. It is based on the company's future (5-10-15 years) business plan, from which the free cash flows can be determined, and the present value of these amounts can be discounted, for which the weighted average cost of capital model is most often used. Income-based valuation gives a reliable picture of the value of a business to its owners. One specific application of the income based valuation approach is brand valuation. Although the financial literature approaches brand valuation in several ways, in general, the discounted present value of the excess return attributable to the brand name is usually identified as the value of a brand. If we have a sufficient amount of data available to define this, applying the income based evaluation method gives us the opportunity to evaluate brands.

During market-based valuations, we multiply a given category of a company's financial results (usually operating profit or EBITDA) by a multiplier calculated from similar companies' financial results that are traded on the stock market, thus assessing value. The premise of this method is that different assets and businesses are priced best by the market, therefore if we want to calculate the value of a company, it is best to compare its performance with the results and pricing of businesses traded on the stock market. The advantage of the methodology is that it can usually be done quickly, and it also gives a objective picture about the value. Another frequently used version of multiples valuation is based on transaction multiples. The premise is the same, the difference is that in this case, for the calculation of the multiples, we use the purchase prices paid during merger and acquisition deals and the financial results of the companies involved in the deals.

According to asset based valuation, the value of a business can be determined through the assets it owns. There are several approaches within this category, such as net asset value or replacement cost. This approach is typically used when a business is unprofitable, ends its operations, or sells its assets. However, the use of this method is recommended for companies with operation largely dependent on assets.

How is Stochrone's service different?

 • With our valuation services, we not only want to estimate the financial value of businesses, but in addition, provide our clients with a comprehensive picture of what the drivers of the value are and how these can be managed in a way that increases business value.

 • As a result of the valuation, we not just provide a number, but also deliver a comprehensive valuation report, explaining the applied methodologies, the components of the value and the final result of the calculation. We do all of this in such a way that is easy to understand, easy to apply. Our goal is to deliver a tangible product that is can be relied on for business development.

 • Értékelési projektjeinket minden esetben ügyfeleink üzleti igényeinek és az értékelési célnak megfelelően alakítjuk ki, így a lehető legtöbbet hozhatják ki a szolgáltatásunkból.

 • Projektünk árazásával igyekszünk ügyfeleink üzleti igényeihez és pénzügyi lehetőségeihez alkalmazkodni. Az elvárások függvényében széleskörű lehetőségeket biztosítunk. 150 eFt-os árazástól kezdve egészen 4 mFt-os árazásig elérhetőek megoldásokaink.

Tekintse meg cégértékelési kiadványunkat

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Töltse ki ingyenes cégérték kalkulátorunkat

 • Cégérték kalkulátorunk kitöltése gyors és egyszerű, csupán a mérleg és eredménykimutatás néhány sorának megadása szükséges. 
 • Az eredmény pontosságának érdekében a cégérték több értékelési módszertan együttes felhasználásával kerül meghatározásra.
 • A kalkulátor eredményéről ingyenes riportot küldünk Ön számára. 

Tekintse meg cégértékelési cikkeinket

Ismerje meg egyszerűen a legfontosabb cégértékelési módszerek magyarázatát. Bemutatjuk, mi alapján és hogyan határozható meg a cégérték.

Gyakran találkozunk a cégérték és a vételár fogalmával cégeladási helyzetekben, viszont legalább ennyire fontos a saját tőkeérték, amely kevésbé ismert fogalom. Cikkünkben bemutatjuk a három kategória közötti különbségeket, melyek ismerete előnyünkre válik cégértékelési és cégeladási helyzetekben.

Cikkünkben bemutatjuk, milyen lépéseken keresztül lehet pontosan meghatározni egy cég értékét, illetve azt, hogy a különböző lépések esetén mire fontos figyelni, hogyan módosul a cég értéke.

Kiemelt szakértőnk

Csordás Ádám, CFA

Ádám korábban több nemzetközi pénzügyi tanácsadó vállalatnál töltött be szenior menedzser pozíciót. Több mint 10 éves szakmai pályafutása során számos felvásárlási/értékesítési tranzakcióban, vállalatértékelési, átvilágítási, pénzügy modellezési, vállalatfinanszírozási projektben támogatott ügyfeleket különböző iparági háttérrel, kiemelve az energetika és termelő szektor vállalatait.

Kiemelt referenciái közé tartozik:

 • Egy magyarországi világítástechnikai vállalat eladásának átfogó támogatása
 • Egy magyarországi egészségügyi szolgáltató támogatás egy külföldi felvásárlás kapcsán;
 • Egy magyarországi építőipari vállalat értékelés tranzakciós szempontból;
 • Egy magyarországi autóipari vállalat restruktúrálásval kapcsolatos átfogó átvilágítás és pénzügyi modellezés;
 • Egy Magyarországon bejegyzett márkanév értékelése;
 • Egy magyarországi állateledel gyártó vállalatban interim M&A vezetői feladatok ellátása (projekt menedzsment, üzleti tervezés, vállalatértékelés, tanácsadói koordináció, stb.)
 • Egy magyarországi egészségügyi szolgáltató támogatása egy külföldi felvásárlás kapcsán;
 • Több magyarországi egészségügyi szolgáltató (klinikák) értékelése tranzakciós célokból
 • Egy magyarországi élelmiszeripari vállalat tárgyi eszközeinek értékelése tranzakciós célokból;

Contact us!

Kollégáink néhány órán belül válaszolnak minden megkeresésekre.

Contact us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top