Cégérték, saját tőkeérték vagy vételár? – mennyi az annyi és ezért nem mindegy melyikről beszélünk

Ha olvasónk korábban még nem foglalkozott a cégértékelés témájával, akkor a felettébbi 3 fogalomról azt gondolhatná első ránézésre, hogy ugyanazt jelentik, nincs köztük különbség. Valóban összefüggenek egymással, viszont lényegi, kategorikus különbség van köztük. Cikkünkben bemutatjuk, miért jelentős a különbség, mi a cégérték és mennyiért lehet eladni egy céget.

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy sok vállalkozó a gyakorlatias fogalmazás miatt felcserélve érti és használja ezeket a fogalmakat. Előfordulhat, hogy a 3 érték megegyezik, azonban ez nagyon ritka. Nézzük mi pontosan az összefüggés. Ehhez először vegyük át a 3 fogalmat leegyszerűsítve.

Mi a cégérték, a saját tőkeérték és a vételár? 

Cégérték: A cégérték a vállalkozás bejáratott, felépített működésének az értékét jelenti. (szaknyelven Enterprise Value, EV), pontosabb fordítása a vállalatérték.
Saját tőke érték: A cégben lévő 100%-os tulajdonrésznek az értéke. Fogalmilag tekintve sokkal inkább lenne pontos a „cégérték” definíciót a saját tőkeértékre használni.
Vételár: az az összeg, amelyet cégeladás során a vevő az eladónak fizet.

Mi a különbség a cégérték és a saját tőkeérték között?

A cégérték és saját tőkeérték közötti különbségre e 2 tétel ad választ, a nettó hitel- vagy készpénzállomány, illetve a cég forgótőkéje. A cégérték és a saját tőkeérték közötti különbséget ugyanis ez a két tétel adja. Nézzük meg három példán keresztül, hogy miért.

1. Példa

Adott egy cég, amely éves szinten 100 millió forint eredményt termel. A cégértékelés során megállapítjuk, hogy 4x eredmény szorzó a reális cégérték, azaz 4x100m = 400 millió forint a cég működésének az értéke. (A cégértékelési módszerekről itt írtunk bővebben). Van viszont ennek a cégnek 300 millió forint hitele. Ha megvásároljuk a céget, akkor a 300 millió forintnyi hitelt már nekünk kell visszafizetni, ezért a tulajdonrésznek az értéke, azaz saját tőkeérték ebben az esetben alacsonyabb kell legyen mint a cégérték. Jelen példa mellett 400mHUF (cégérték) – 300mHUF (nettó hitelállomány) = 100mHUF saját tőke érték.

2. Példa

Vegyünk egy másik példát. Szintén adott egy cég, amely a tevékenységét megszünteti, ezért a cégértékelést eszközalapon végezzük el. Megállapítjuk, hogy 200 milliót érnek az ingatlanok, ez lesz a cégérték. Van azonban a cég bankszámláján 500 millió Forint, amely mivel a működés megszűnik, nem kapcsolódik a működéshez. Mennyit adnánk egy olyan cég 100%-os tulajdonrészéért, amelynek az eszközei érnek 200 milliót, illetve a bankszámláján el van helyezve 500 millió szabad pénzeszköz? A tulajdonrész értéke megállapítható jelen példa mellett 200mHUF (cégérték) + 500mHUF (nettó készpénzállomány) = 700mHUF saját tőkeértékként.

3. Példa

Forgótőkét nézve hasonlóképp működik az összefüggés a cégérték és a saját tőkeérték között. A cég mindennapi működésének van egy szükséges forgótőke szintje. Ha ehhez képest több az értékelés időpontjában a pillanatnyi forgótőke (pl magasabb a megszokottnál a készletállomány), az pozitív irányba módosítja a tulajdonrész értékét, ha viszont a megszokott szinthez képest hiány van (pl. a megszokotthoz képest magasabb a szállítói kötelezettég), akkor negatívan befolyásolja.

A cégérték és a saját tőkeérték közötti különbséget tehát úgy fogalmazhatjuk meg egyszerűen, hogy a mindennapi működéshez képest többlet pénz vagy forgótőke állománya van-e a cégnek, mely esetben a tulajdonrész értéke (saját tőkeérték) magasabb mint a cég működésének értéke (cégérték), vagy ellenkező esetben a mindennapi működés fenntartásához további tőkét szükséges befektetni a tulajdonosnak, mely esetben a tulajdonrész értéke (saját tőke érték) alacsonyabb mint a működés értéke, tehát a cégérték.

Mi a különbség a saját tőkeérték és a vételár között?

Most, hogy értjük a cégérték és saját tőkeérték közötti különbséget, nézzük meg miért van különbség a saját tőke értéke és a vételár között, ha egyszer ki tudjuk számítani a tulajdonrész mennyit ér számunkra.

Ezen a ponton a felsorolást ketté kell osztani tankönyvi tudományos és gyakorlatias csoportra. Tankönyvi alapon a vételár azért tér el leggyakrabban a saját tőkeértéktől, hiszen az értékelés időpontja és a cégeladás között változnak a nettó hitel/készpénzállomány, forgótőke vagy más egyéb pénzügyi beszámolókban lévő tételek, amelyek befolyásolja a végső vételárat. Ezentúl az is fontos, hogy sok esetben születik olyan megállapodás, amely nem egy egyszerű adás-vétel, hanem egy összetett feltételrendszer. Egy cég adás-vétele sok esetben igényel komplikált megoldást, hogy mindkét fél komfortos legyen az ügylettel, ez pedig a vételárat is érinti, legtöbbször halasztott kifizetés, bónusz struktúra, teljesítményhez kötött teljesítés, ütemezett kifizetés, vagy egyéb megállapodás szerinti konstrukcióban.

A gyakorlatias érvek között pedig megfogalmazhatjuk, hogy egész egyszerűen a valóság azt mutatja, hogy a kalkulált cégérték és saját tőke érték egy kiindulási alapként funkcionál a tárgyalások során, sok esetben mindkét fél alkudozik, míg megérkeznek a végső megállapodáshoz.

Szintén fontos, hogy egy-egy cég valamekkora részesedésének tulajdonlása más-más értékekkel bír egyes befektetők számára. Például, ha egy cég megvásárolja egy versenytársát, akkor nem feltétlenül szükséges mindkét cégben megtartani a marketing vagy a jogi osztályt, a költségek racionalizálásával pedig pénzt tud megtakarítani a vásárló fél. Emiatt a versenytárs megvásárlásával nem csak a tulajdonjog értékét kapja meg, hanem pénzt tud a saját működésében is megtakarítani – ezt nevezzük szinergiának -, ennek a megtakarításnak az összegét pedig akár hajlamos lehet kifizetni vételárként.

A vállalat értékének egészét a tulajdonában lévő és a működéshez felhasznált eszközök és forgótőke piaci értékének összege jelenti. Ezek összegét hívjuk cégértéknek. Azonban ezeket az eszközöket a vállalatok – jellemzően – kétféle forrásból finanszírozzák: saját tőkéből (tulajdonosi hozzájárulásból) és hitelekből. Mindezek miatt a tulajdonosok csak a saját tőke erejéig jogosultak a vállalat eszközeinek és forgótőkéjének aggregált teljes piaci értékéből, amelyet úgy tudunk megállapítani, hogy a cégértékből kivonjuk a nettó adósságot. A nettó adósság a hitelállomány és a társaság pénzeszközeinek különbsége, ugyanis utóbbit a társaság a hitelek visszafizetésére is fel tudná használni.

Cégérték: A cégérték (szaknyelven Enterprise Value, EV), vagy pontosabb fordítása a vállalatérték, a vállalat tulajdonában álló és a működéshez szükséges eszközök és forgótőke összege. Mivel az eszközök és a forgótőke szükséges a cég pénzáramainak megtermeléséhez, így ez egyben a működés „értékét” is reprezentálja.

Saját tőke érték: A működéshez felhasznált és a cég tulajdonában lévő eszközök és forgótőke tőketulajdonosokra – vagy egyszerűen tulajdonosokra – jutó értéke, amelyet a cégérték és a nettó hitelállomány különbségeként kapunk meg. Amennyiben tulajdonosként értékesítjük a részesedésünket ennek egy részére – vagy egészére – vagyunk jogosultak.

Most, hogy végig néztük az összefüggéseket soroljuk fel a fontos tanulságokat.

  1. A cégérték azért nem egyenlő a saját tőkeértékkel, mert a cégérték csak a működés értékét, míg a saját tőkeérték a tulajdonrész értékét jelöli. A tulajdonrész értéke lehet magasabb vagy alacsonyabb mint a cégérték, ez pedig attól függ, hogy a tulajdonláson keresztül a működésen túl extra forráshoz jutunk, vagy tulajdonosként további forrást szükséges fektetnünk a cégbe.
  2. A cégérték azért nem egyenlő a vételárral, hiszen ahhoz, hogy meghatározzuk mennyit fizessünk egy cégért, abból érdemes kiindulni, hogy a tulajdonlás milyen értéket képvisel, amelyhez a saját tőke értékét szükséges kiszámítanunk.
  3. A saját tőke értéke és a vételár pedig azért nem egyenlő, hiszen az értékelés és a kifizetés között módosulhatnak az értéket befolyásoló tételek, az ügylet sok esetben nem egyszerű adás-vétel hanem egy egyedi struktúra, továbbá az ügyletnél helye van az alkunak is, mely tényezők mind befolyásolják hol alakul ki a végleg fizetett vételár.

A Stochrone cégértékelési szolgáltatása segít, hogy cégtulajdonosként pontos képet kapjon cége pénzügyi értékéről, a cégérték növelés lehetőségeiről. Keresse szakértőinket bizalommal.

Scroll to Top