Cégértékelés.

Cégértékelésről általánosságban

Cégértékelésről általánosságban

Cégértékelés során nem csak ügyfeleink cégeinek értékét becsüljük meg, hanem egy átfogó képet is alkotunk vállalkozásuk pénzügyi állapotáról, egészségéről.

A jól működtetett vállalkozások jelentős értéket képviselnek tulajdonosaik számára. Amennyiben egy tulajdonos az üzleti kérdésekben a megfelelő döntéseket hozza, úgy jelentős mértékben növelheti a vállalat értékét. Ehhez azonban azon tulajdonosok számára, akik cégük értékét növelni kívánják elengedhetetlenül fontos a cégérték, az értéket befolyásoló paraméterek megismerése, az érték változásának nyomonkövetése. Szolgáltatásunkkal cégtulajdonos ügyfeleink ezen információigényét kívánjuk kielégíteni, így megalapozott pénzügyi döntéseket hozhatnak és növelhetik vállalkozásuk értékét.

Milyen esetekben és miért fontos a vállalatérték megismerése?

Cégértékelés számos okból történhet. Bár leggyakrabban cégek adás-vételekor fordul elő, emellett igen gyakori a tulajdonosok számára készülő éves értékelések, értékelés tőkebefektetés alkalmával, jogviták, menedzsment javadalmazás esetén, továbbá speciális pénzügyi; számviteli vagy adózási okokból.

Cégeladás, cégvásárlás

Tulajdonosi értékelés

Tőkebefektetés

Menedzsment javadalmazás

Jogviták

Pénzügyi, számviteli okok

 • Cégeladás, cégvásárlás: akármelyik oldalán is állunk a tranzakciónak, mind a vevő ugyanúgy az eladó számára kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen árat kérjen vagy ajánljon az érintett vállalkozásért.

 • Tulajdonosi értékelés: Gyakori eset amikor valamilyen döntéstámogatási céllal egy vállalkozás tulajdonosa tiszta képet szeretne kapni arról, hogy az általa felépített vállalkozás milyen értéket képvisel. Leggyakoribb ezek közül az éves értékelés, amikor megvizsgáljuk a lezárt üzleti évben milyen mértékben volt képes növelni értékét a vállalkozás. Az éves értékelése segít nyomonkövetni a vállalkozás fejlődését, valamint letisztult képet kapni a pénzügyi egészségről. További esetek lehetnek az üzleti döntésekhez, befektetések közötti választáshoz kapcsolódó értékelések.

 • Tőkebefektetés: Amikor egy tulajdonos más befektetőt von be maga mellé a vállalkozásba szintén nagyon fontos a cég értékelése, hogy a tulajdonosi struktúra megfelelő arányban kerüljön kialakításra.

 • Menedzsment javadalmazása: A cég menedzsmentjének motiválására egy gyakran alkalmazott módszer a teljesítmény alapú javadalmazás. Ilyen esetben különböző pénzügyi paraméterekhez, adott esetben a vállalatérték változásához kötve kapják meg éves bónuszukat a menedzsment tagjai. Előfordulhat, hogy üzletrész formájában kapnak juttatást, ilyen esetekben szintén elengedhetetlen a cégértékelés.

 • Pénzügyi, számviteli okok: Cégértékelés gyakran fordul elő adminisztratív célokból is. Ilyen lehet a hiteligényléshez, a könyvvizsgálathoz kapcsolódó értékelés, a vételár allokáció, eszközértékelés, néhány esetben találkoztunk már márkanév és szellemi tulajdon értékeléssel is.

Hogyan lehet egy vállalkozás értékét megállapítani?

Ahogy vállalkozások tulajdonosait, úgy a közgazdászokat is kiemelten foglalkoztatja ez a kérdés. Ennek köszönhetően cégértékelésre vonatkozó pénzügyi szakirodalom meglehetősen terjedelmes, értékelési megközelítések, módszertani javaslatok széles palettája áll rendelkezésünkre. Meglátásunk szerint mindig az értékelés céljának függvényében kell az alkalmas módszertant kiválasztani. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy végeredményül ne csak egy számot kapjunk, hanem megértsük az érték mögött rejlő összetevőket, továbbá azt is, hogy ezeket miképp lehet pozitívan befolyásolni.

01

Jövedelem alapú értékelés

A jövedelem alapú értékelés a vállalat értékét az általa megtermelt eredmény oldaláról közelíti meg.

02

Piaci alapú értékelés

A piaci alapú értékelés a vállalat értékét hasonló, de tőzsdén kereskedett vállalkozások árazásával és eredményezőségével összehasonlítva határozza meg.

03

Eszközalapú értékelés

Az eszközalapú értékelés a vállalat értékét különböző elbírálások szerint annak eszközállományából  közelíti meg.

01

Jövedelem alapú értékelés

A jövedelem alapú értékelés a vállalat értékét az általa megtermelt eredmény oldaláról közelíti meg.

02

Piaci alapú értékelés

A piaci alapú értékelés a vállalat értékét hasonló, de tőzsdén kereskedett vállalkozások árazásával és eredményezőségével összehasonlítva határozza meg.

03

Eszközalapú értékelés

Az eszközalapú értékelés a vállalat értékét különböző elbírálások szerint annak eszközállományából közelíti meg.

 • Jövedelem alapú értékelés: A vállalatértékelések közül talán a leggyakrabban alkamazott módszer a diszkontált cash flow (DCF) értékelés. Ezen megközelítés szerint egy vállalkozás értéke egyenlő az általa jövőben megtermelt szabad pénzáramok diszkontált jelenértékével. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a cég értéke az a jelenértéken számított összeg, amit a cég a tulajdonosok számára termelne a jövőben. A DCF értékelést általánosságban véve jövedelmező, nyereséges, növekvő vállalkozások esetében használjuk. Az értékeléshez a vállalkozás jövőbeli (5-10-15) éves üzleti tervét vesszük alapul, amelyből megállapíthatóak a szabad pénzáramok, ezen összegek jelenértékét pedig diszkontálással számíthatjuk ki, amelyhez leggyakrabban a súlyozott átlagos tőkeköltség modelljét használjuk. A jövedelem alapú értékelés megbízható képet ad arról, hogy egy vállalkozás milyen értéket képvisel a tulajdonosai számára.
  A jövedelem alapú értékelési megközelítés egyik speciális felhasználási területe a márkaértékelés. Bár a pénzügyi szakirodalom többféleképpen közelíti meg a márkaértékelést, általános esetet véve a márkanévnek tulajdonítható többlethozam diszkontált jelenértékét szokás a márka értékének azonosítani. Amennyiben megfelelő mennyiségű adatunk áll rendelkezésre, hogy ezt körülhatároljuk, úgy a jövedelem alapú értékelési módszert applikálva lehetőségünk nyílik márkák értékelésére.

 • Piaci alapú értékelés: A piaci alapú értékelések során egy vállalkozás adott eredménykategóriáját (általában Üzemi eredményt, vagy EBITDA-t) szorozzuk meg más piaci (tőzsdén lévő) vállalatok esetében számított szorzószámmal, így megkapva a vállalkozás értékét. A módszer kiindulópontja az, hogy különböző eszközöket, vállalkozásokat a piac árazza legjobban, így ha egy vállalat értékét szeretnénk kiszámítani, akkor annak eredményességét érdemes összehasonlítani piacon kereskedett vállalkozások eredményével és árazásával. A módszertan előnye, hogy általában gyorsan elvégezhető, továbbá relatív képet ad az értékről.
  A piaci szorzószámos értékelések egy gyakran alkalmazott változata a tranzakciós értékelés. Az értékelési módszertan azonos, a különbség annyi, hogy ezen esetekben a szorzószámok kiszámításához nem tőzsdei vállalkozásokat veszünk alapul, hanem nem nyilvános vállalkozások adás-vételekor fizetett vételárakat. Ezt a vételárat vetítjük a gazdát cserélt vállalkozás eredményességéhez, majd az eredményül kapott szorzószámmal megszorozzuk az értékelendő vállalkozás eredményezőségi mutatóját, megkapva a vállalat értékét.

 • Eszközérték alapú értékelés: Az eszközalapú értékelés szerint egy vállalkozás értéke az általa birtokolt eszközökön keresztül állapítható meg. A kategórián belül többféle megközelítés létezik, pédául nettó eszközérték (net asset value), pótlási érték (replacement cost), piaci alapú árazás (stb..). Ezt az értékelést jellemzően akkor használjuk, ha a vállalkozás veszteséges, működését befejezi, eszközeit likvidálja, azonban olyan vállalkozások esetében amikor a működés nagy mértékben az eszközökhöz kötött is ennek a módszernek a használata javasolt.

A vállalatértékelések közül talán a leggyakrabban alkamazott módszer a diszkontált cash flow (DCF) értékelés. Ezen megközelítés szerint egy vállalkozás értéke egyenlő az általa jövőben megtermelt szabad pénzáramok diszkontált jelenértékével. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a cég értéke az a jelenértéken számított összeg, amit a cég a tulajdonosok számára termelne a jövőben. A DCF értékelést általánosságban véve jövedelmező, nyereséges, növekvő vállalkozások esetében használjuk. Az értékeléshez a vállalkozás jövőbeli (5-10-15) éves üzleti tervét vesszük alapul, amelyből megállapíthatóak a szabad pénzáramok, ezen összegek jelenértékét pedig diszkontálással számíthatjuk ki, amelyhez leggyakrabban a súlyozott átlagos tőkeköltség modelljét használjuk. A jövedelem alapú értékelés megbízható képet ad arról, hogy egy vállalkozás milyen értéket képvisel a tulajdonosai számára.
A jövedelem alapú értékelési megközelítés egyik speciális felhasználási területe a márkaértékelés. Bár a pénzügyi szakirodalom többféleképpen közelíti meg a márkaértékelést, általános esetet véve a márkanévnek tulajdonítható többlethozam diszkontált jelenértékét szokás a márka értékének azonosítani. Amennyiben megfelelő mennyiségű adatunk áll rendelkezésre, hogy ezt körülhatároljuk, úgy a jövedelem alapú értékelési módszert applikálva lehetőségünk nyílik márkák értékelésére.

A piaci alapú értékelések során egy vállalkozás adott eredménykategóriáját (általában Üzemi eredményt, vagy EBITDA-t) szorozzuk meg más piaci (tőzsdén lévő) vállalatok esetében számított szorzószámmal, így megkapva a vállalkozás értékét. A módszer kiindulópontja, hogy különböző eszközöket, vállalkozásokat a piac árazza a legjobban, ezért ha egy vállalat értékét szeretnénk kiszámítani, akkor annak eredményességét érdemes összehasonlítani piacon kereskedett vállalkozások eredményével és árazásával. A módszertan előnye, hogy általában gyorsan elvégezhető, továbbá relatív képet ad az értékről.
A piaci szorzószámos értékelések egy gyakran alkalmazott változata a tranzakciós értékelés. Az értékelési módszertan azonos, a különbség annyi, hogy ezen esetekben a szorzószámok kiszámításához nem tőzsdei vállalkozásokat veszünk alapul, hanem nem nyilvános vállalkozások adás-vételekor fizetett vételárakat és az értékesített cégek eredményességét. Az eredményül kapott szorzószámmal megszorozzuk az értékelendő vállalkozás eredményét, így kapjuk meg a vállalat értékét.

Az eszközalapú értékelés szerint egy vállalkozás értéke az általa birtokolt eszközökön keresztül állapítható meg. A kategórián belül többféle megközelítés létezik, például a nettó eszközérték (net asset value), vagy pótlási érték (replacement cost). Ezt az értékelést jellemzően akkor használjuk, ha a vállalkozás veszteséges, működését befejezi, eszközeit értékesíti. Azonban olyan vállalkozások esetében is ennek a módszernek a használata javasot, amikor a működés nagy mértékben az eszközökhöz kötött.

Miben más a Stochrone szolgáltatása?

 • Cégértékelési szolgáltatásunkkal nem csupán vállalkozások pénzügyi értékét kívánjuk megbecsülni, hanem ezen túlmenően ügyfeleink számára átfogó képet is nyújtunk arról, hogy mik a vállalkozásuk értékének vezérlői és miként lehet ezeket a cégértéket pozitívan érintő módon befolyásolni.

 • Az értékelés eredményeként nem csak egy számot közlünk, hanem teljeskörű értékelési jelentést készítünk, levezetve az alkalmazott módszertanokat, az érték összetevőit és a számítás végeredményét. Mindezt olyan módon tesszük, hogy nem pénzügyi végzettséggel rendelkező ügyfeleink számára is könnyen értelmezhető legyen. Célunk, hogy így olyan kézzelfogható produktumot adjunk ki a kezeink közül, amely felhasználható üzletfejlesztési célokra is.

 • Értékelési projektjeinket minden esetben ügyfeleink üzleti igényeinek és az értékelési célnak megfelelően alakítjuk ki, így a lehető legtöbbet hozhatják ki a szolgáltatásunkból.

 • Projektünk árazásával igyekszünk ügyfeleink üzleti igényeihez és pénzügyi lehetőségeihez alkalmazkodni. Az elvárások függvényében széleskörű lehetőségeket biztosítunk. 150 eFt-os árazástól kezdve egészen 4 mFt-os árazásig elérhetőek megoldásokaink.

Tekintse meg cégértékelési kiadványunkat

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Töltse ki ingyenes cégérték kalkulátorunkat

 • Cégérték kalkulátorunk kitöltése gyors és egyszerű, csupán a mérleg és eredménykimutatás néhány sorának megadása szükséges. 
 • Az eredmény pontosságának érdekében a cégérték több értékelési módszertan együttes felhasználásával kerül meghatározásra.
 • A kalkulátor eredményéről ingyenes riportot küldünk Ön számára. 

Tekintse meg cégértékelési cikkeinket

Ismerje meg egyszerűen a legfontosabb cégértékelési módszerek magyarázatát. Bemutatjuk, mi alapján és hogyan határozható meg a cégérték.

Gyakran találkozunk a cégérték és a vételár fogalmával cégeladási helyzetekben, viszont legalább ennyire fontos a saját tőkeérték, amely kevésbé ismert fogalom. Cikkünkben bemutatjuk a három kategória közötti különbségeket, melyek ismerete előnyünkre válik cégértékelési és cégeladási helyzetekben.

Cikkünkben bemutatjuk, milyen lépéseken keresztül lehet pontosan meghatározni egy cég értékét, illetve azt, hogy a különböző lépések esetén mire fontos figyelni, hogyan módosul a cég értéke.

Kiemelt szakértőnk

Csordás Ádám, CFA

Ádám korábban több nemzetközi pénzügyi tanácsadó vállalatnál töltött be szenior menedzser pozíciót. Több mint 10 éves szakmai pályafutása során számos felvásárlási/értékesítési tranzakcióban, vállalatértékelési, átvilágítási, pénzügy modellezési, vállalatfinanszírozási projektben támogatott ügyfeleket különböző iparági háttérrel, kiemelve az energetika és termelő szektor vállalatait.

Kiemelt referenciái közé tartozik:

 • Egy magyarországi világítástechnikai vállalat eladásának átfogó támogatása
 • Egy magyarországi egészségügyi szolgáltató támogatás egy külföldi felvásárlás kapcsán;
 • Egy magyarországi építőipari vállalat értékelés tranzakciós szempontból;
 • Egy magyarországi autóipari vállalat restruktúrálásval kapcsolatos átfogó átvilágítás és pénzügyi modellezés;
 • Egy Magyarországon bejegyzett márkanév értékelése;
 • Egy magyarországi állateledel gyártó vállalatban interim M&A vezetői feladatok ellátása (projekt menedzsment, üzleti tervezés, vállalatértékelés, tanácsadói koordináció, stb.)
 • Egy magyarországi egészségügyi szolgáltató támogatása egy külföldi felvásárlás kapcsán;
 • Több magyarországi egészségügyi szolgáltató (klinikák) értékelése tranzakciós célokból
 • Egy magyarországi élelmiszeripari vállalat tárgyi eszközeinek értékelése tranzakciós célokból;

Forduljon hozzánk bizalommal!

Kollégáink néhány órán belül válaszolnak minden megkeresésekre.

Elérhetőségeink:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top